Privacyverklaring


Streekmuseum Lingewaard volgt de Europese en internationale wetgeving betreffende de privacy. De Nederlandse afgeleide daarvan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Streekmuseum Lingewaard verwerkt van vrijwilligers, geïnteresseerden en websitebezoekers 

Als u om welke reden dan ook persoonsgegevens aan Streekmuseum Lingewaard verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is

Streekmuseum Lingewaard
Secretariaat: Lidwinastraat 13
6681 AC Bemmel
KvK 41058705
secretaris@streekmuseumlingewaard.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • Naam, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor registratie van en contact met vrijwilligers en geïnteresseerden. 
 • Naam, adres en bankrekeningnummer worden gebruikt voor registratie en betaling via de webwinkel.
 • Naam en emailadres, verkregen via reacties en berichten op de website kunnen worden gebruikt voor communicatie hierover.
 • Emailadressen worden NIET gebruikt voor het aanprijzen van producten die via de website worden gekocht. 

Bewaartermijn

 • Streekmuseum Lingewaard verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de tijd dat u vrijwilliger bent tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.
 • Reacties en berichten op de website blijven staan zolang ze relevant zijn, maar niet langer dan een jaar. Dan worden de persoonlijke gegevens die daardoor gegenereerd zijn ook verwijderd.

Delen met anderen

Streekmuseum Lingewaard verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Website

 • Streekmuseum Lingewaard verzamelt via de website statistische informatie die bijvoorbeeld inzicht geeft in het aantal bezoekers, de momenten van bezoek, globale geografische gegevens, de duur van het bezoek en de tijdsduur van de weergave van webpagina’s. 
 • Informatie die via de verschillende formulieren op de site wordt verstuurd, wordt per beveiligde email verzonden naar het secretariaat die de informatie verder verwerkt.
 • De website en alle emailfuncties zijn ondergebracht in een Nederlands datacentrum met een ICT-waarborg. 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Bij het secretariaat van Streekmuseum Lingewaard kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Streekmuseum Lingewaard zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

Beveiliging

Streekmuseum Lingewaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op met het secretariaat secretaris@streekmuseumlingewaard.nl

2019-01