Bepalingen


disclaimer

 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Stichting Streekmuseum Lingewaard of aan haar besturen en worden uitdrukkelijk voorbehouden. De Stichting Streekmuseum Lingewaard is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Gebruik door derden van de op deze website geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks is verboden zonder vooraf verleende toestemming.